Vi från Warberg IC vill tacka för veckan som ert barn har spenderat på Warbergslägret 2015. Vi vill väldigt gärna utveckla lägret ytterligare och skulle bli glada om ni kunde svara på några korta frågor. Gärna så snart ni kan och har lägret i färskt minnne.

    Hur har informationen om lägret och de olika aktiviteterna varit?

    Hur har information/erbjudande om boende, för er som inte deltagit på lägret, varit?

    Övernattade ni som närstående i Varbergs kommun under lägerveckan, och i så fall vart någonstans?

    Om JA, hur många personer och hur många nätter?

    Finns det något annat som du som förälder eller närstående vill nämna om lägret?