Warbergslägret 2018 genomförs över 5 veckor där åldersfördelning ser ut enligt nedan:

V.25. Födda 06-08. Dagläger för de som vill.

V.26. Födda 05-06

V.27. Födda 04-05

V.28. Födda 03-04

V.29. Födda 02-03

Lägerveckan v.25 startar söndag v.24 och avslutas torsdag v.25 pga midsommar.

Övriga lägerveckor sträcker sig måndag-fredag.